Gösta Sjöström: – Bröderna Paulssons sextioåriga resa
 
Gösta Sjöström, informationschef under 25 år på PEAB, berättade om företagets historia under dess drygt 60 års verksamhet.
 

Till vänster ses bröderna Erik och Mats Paulsson på första egna traktorn och till höger ses PEABs första bil.

Några viktiga ledord i Peabs filosofi är att se till att kunderna är nöjda, tydlighet, att hålla det man lovar, att miljötänk finns i allt man gör och att det alltid blir det mest ekonomiska, samt vikten av att göra rätt från början.

Företaget omsätter idag ca 55 miljarder kronor med hjälp av 16.000 medarbetare som är företagets viktigaste tillgång.

Sverige står för 70 % av bolagets nordiska verksamhet som kan sägas vara hemmamarknaden. 

Peab expanderade kraftigt under början av 90-talet genom flertalet förvärv, varav det största var förvärvet av BPA som var tre gånger större och gav inkörsporten till att bli heltäckande i landet.

I Malmö kom Peab in och fick uppdraget att renovera Börshuset efter ett kort möte mellan Nils Yngvesson och Mats Paulsson. Efter att den fina renoveringen gjorts öppnades dörrarna för flera projekt, där utbyggnad av Kockumområdet utgjorde det stora lyftet för Peab i Malmö. Peab har även haft och har en stor del i hela Hyllie-projektet.

Trots dagens situation med Corona har Peab mycket jobb då bostadsbehoven är stora, liksom vägbygge- och underhåll, nya skolor med mera.

Peab är uppdelat i fyra delar: Bygg, anläggning, industri samt projektutveckling.

Göstas föredrag som var tydligt, informativt och lättsamt, mötte stor uppskattning av de som kommit till dagens Rotarymöte.

Vid Pennan 

Ingemar Persson