Lars Nilsson: Marabu i Sverige och världen
 
Lars Nilsson, som varit medlem i Malmö Södra sedan 2010 och President 2016-17 berättade engagerat och initierat om Marabu Scandinavias historia.  
Företaget startade i Tyskland som familjeföretag 1859. År 2001 anställdes Lars som vd för Norden, avancerade till ansvarig för Norra Europa med Benelux och Storbritannien och sedan i november även ansvarig för Frankrike, Spanien och Italien. 
Med kunder och leverantörer i stora delar av världen befinner han sig ofta på resor. 
Efter föredraget fick vi en rundvandring i företaget med information av Christian Loskog (brorson till vår förre medlem Thomas Nilsson) och andra medarbetare.

TACK Lars för ett intressant inspirerande lunchmöte hälsar Kaeth med instämmande av 22 närvarande rotarianer.