Liselotte Ohlson: Idrottsrörelsens utmaningar och möjligheter