Hjalmar Falck berättade om BID Malmö
 

Förutom 17 egna medlemmar deltog ett tiotal rotarianer från Möllevångens Rk då Hjalmar Falck, verksamhetsansvarig på BID, presenterade deras mål och ambitioner.

Trivsel. Trygghet. Rent och snyggt. Grönområden. Välskötta fastigheter och bostäder. Det är i korthet vad ”Boende, Integration och Dialog”-grupperna arbetar med

Hjalmar hann på en dryg halvtimme berätta vad ett nära samarbete med Malmö stad, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag, forskning, föreningsliv och boende kan åstadkomma. Hans förflutna som både dagstidningsjournalist och lärare märktes i stringensen i framförandet och den välgjorda presentationen.

Seved var ett imponerande exempel på det första område man arbetat med. Dessa kvarter som traditionellt varit lugna och trygga med liten omflyttning hade förvandlats till ett slumområde med korrupta fastighetsägare, knarkhandel och ”gangstertillhåll” varifrån de som kunde flyttat. Genom integration och samverkan även med polismyndigheten har slumbostäderna och det kriminella klientelet försvunnit så att man nu åter lugnt kan röra sig i området och dessutom njuta av blomsterdekorationer.

Seriestaden är ett kulturellt nytänkande. Möllevången, som också haft en negativ utveckling är liksom Sorgenfri de områden som nu bearbetas på olika sätt; viktigt även genom att många arbetstillfällen skapats för personer som stått utanför arbetsmarknaden, personer som hela tiden rör sig i området med olika uppgifter och skapar lugnare gatubild.

Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen. // Detta skrev Kaeth Gardestedt.

 
 
Månadens filmrebus
 
Ibland tolkas rebusarna som för svåra och ibland som för lätta. Denna gången var det flera medlemmar som tyckte att "Bakom flötet" var för enkelt för att vara det "rätta svaret". Men ibland är det lätta det rätta.
 
Hjalmar Falck drog tre vinnare, nämligen Kaeth Gardestedt, Arne Petersson och Bertil Eklund.
 
Ytterligare åtta medlemmar svarade rätt: Fredrik Bargstädt, Leon Hamnede, Anders Kruus, Peter Larsson, Gunder Nilsson, Lars Nilsson, Stig Sjögren och Kent Wemnér, hälsar Per Ljungvall.