President Magnus Sköldbäck sätter fast rotarymärket i kavajslaget på vår nye medlem Torulf Wiberg. Till höger i bild syns Rotaractgruppen.
 

En ny medlem och besök av Rotaract

Mötet inleddes med inval av Torulf Wiberg vars fadder är Kent Wemnér. Kent har nu värvat fyra nya medlemmar till klubben – en hel årskvot!
 
Dagens ämne var Rotaract
Eftersom flertalet av medlemmarna i Rotaract är studerande och flyttar runt är det svårt med kontinuiteten. Därför har de gått samman med Trelleborg och kallar sig nu Sydligast.
Deras upptagningsområde är Trelleborg, Lund och Malmö. De är cirka 100 ungdomar i landet.
 
”Rotary hjälper gärna till ekonomiskt men deltar sällan aktivt.” Det budskapet framförde de till oss. Sydligast har 15 medlemmar men kan samla 50-60 besökare när de inbjuder till föreläsningar. Målet är att ha två möten i månaden; ett för socialt umgänge och ett för att diskutera klubbens framtid. I styrelsen ingår bland annat studerande i media & kommunikation, juridik, ekonomi och organisationsteori. 
 
Dagens föredragshållare var presidenten för Sydligast, Kristoffer Lindstrii. På ungdomars vis presenterade de andra sig med förnamn; Siri, Sofia, Sebastian och Alexander. Det var trevligt att träffa positiva och glada ungdomar som har hela yrkeslivet framför sig. Vid pennan: Sonny Olsson.
Sponsors