Carina Sild Lönroth: Näktergalen mentorsverksamhet
 
 
Hur får vi barn med icke akademisk bakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle? Det är frågor som Näktergalen arbetar med genom mentorsverksamhet.
 
Många av Malmö universitets studenter engagerar sig idag som mentorer till barn i åldern 8-12 år. Glädjande är att se att flera av de som tidigare varit mentorsbarn nu studerar och går in i mentorsverksamheten igen – denna gång som mentorer åt ett annat barn. 
 
Näktergalen mentorsverksamhet startade 1997 och har under åren lyckats med att få fler från studieovana miljöer att ta steget till Malmö universitet. Förebilden kommer från Israels organisation Perach.
 
Carina Sild Lönroth är verksamhetsansvarig för Näktergalens mentorsverksamhet, hälsar Per Ljungvall.