Online Registration
12
dec
2022
Malmö-Södra
Percys restaurang Malmö Arena

Sweden

MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör det möjligt för personer med syn- eller läsnedsättning att kunna läsa litteratur, tidningar och samhällsinformation på det sätt som passar dem. Vid MTM arbetar drygt 80 personer.

MTM är en modern myndighet i förändring. Det innebär att MTM idag erbjuder fler tillgängliga format än förut till en utökad målgrupp. På myndigheten pågår ett ständigt arbete för att undersöka hur vi ska möta behoven hos våra målgrupper samt utveckla kommunikation och varumärken.