17
okt
2022
Malmö-Södra
Percys Restaurang Malmö Arena

Sweden

Håkan Sträng berättar om vår elsituation i landet.