Online Registration
30
maj
2022
Malmö-Södra
Nilssons Restaurang- Malmö Arena

Sweden

Malmö bygger

Göran Rosberg är dagens föredragshållare. Utbildad i Lund, med över 25 års erfarenhet som kommunikationschef på Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad. Var delaktig i stadens förnyelsearbete, från en sliten industristad till dagens kunskapsstad med hållbara förtecken. Har speciellt intresse av Västra hamnens utveckling och har följt hela denna process från den internationella bostadsmässan Bo01 till dagens mest internationellt kända testbed för hållbar stadsutveckling. Idag senior advisor men fortfarande stort intresse för stadens utveckling både lokalt, regionalt och internationellt.