Online Registration
22
mar
2021
Malmö-Södra
Digitalt Zoom-möte

Sweden

Kungliga Vetenskapsakademin - dess historia och dess roll i dag.
Björn Dahlbäck, professor i blodkoagulationsforskning, är invald i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper.
Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende, privat organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Genom att lyssna till Björn får du en inblick i  Vetenskapsakademiens historia och hur man arbetar idag för att nå sina mål.

Anmäl dig till föredraget - länk till zoom-mötet mailas ut en vecka i förväg samt läggs samtidigt ut här på hemsidan.