22
aug
2021
Malmö-Södra
Lierna 1371
Kågeröd,  26876
Sweden

Besök på Söderåsens Älgpark söndagen den 22 augusti med respektive.

En söndageftermiddag i trevlig samvaro.

Detaljerad inbjudan kommer i början av augusti.