Online Registration
13
jun
2022
Malmö-Södra
Nilssons restaurang
Hyllie stationsväg 12 b
Malmö,  21532
Sweden

En gång tandläkare Malmö-Lund
En gång professor Köpenhamn
Nu kanske ”konstnär”

Malmö  och Lund är smyckat med massor av offentlig konst. Många av dessa verk är dessvärre tämligen anonyma för allmänheten. Bengt har ägnat en stor del av sitt konstintresse åt att kartlägga dessa verk och försökt göra verken mera kända och uppmärksammade.
Följ med honom på en intressant och många gånger överraskande presentation av verken och dess upphovsmän.

Anmälan frivillig, men trevligt att veta ungefär hur många vi blir!