04
dec
2023
Malmö-Södra
Percys restaurang, Malmö Arena
Hyllie Boulevard 16
Malmö,  215 32
Sweden

Årsmöte Malmö södra RK

Efter årsmötet,

Vår för närvarande pausande medlem Dag Chronberg presenterar sin nyutgivna bok.

 

Gästvärdar: Willy Fristedt och Ulrich Gerlach