Online Registration
14
dec
2020
Malmö-Södra
DIGITALT

Sweden

Välkomna till årsmöte i Malmö Södra RK den 14 dec kl 18:00 - 19:00 OBS! NY TID

Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 19 oktober.

Med vänliga hälsningar
Kent Wemnér
För programkommittéen

Vi ser gärna att du anmäler dig för att delta i årsmötesbesluten. Länk skickas till alla så det bara blir att klicka för att delta.