Christina Merker-Siesjö: Yalla – Kom igen! Nu kör vi!
 
Christina Merker-Siesjö berättade med stor entusiasm om kvinnokooperativet Yalla Trappan som på tio år vuxit från en källare till 17 lokaler runt om i Malmö. Christina kan med rätta vara stolt över utvecklingen till ett företag med 45 heltidsanställda från tre på 25% och tre på 50% år 2010. Hon beskrev det som att ”vända båtar”, stärka kvinnornas självkänsla, fokusera på möjligheter och det kvinnorna från ett tjugotal nationaliteter har gemensamt. ”Vi är som ett mini-FN, håller fred och har inga konflikter, arbetar helt demokratiskt. Individernas vinst är en vinst för samhället.

Ett föredrag som öppnade ögonen på flera om hur man med socialt engagemang kan ändra livssituationen, arbeta för jämställdhet och gå in i partnerskap med olika företag och institutioner.

Ny södra-rotarian
Före Christinas föredrag hälsade president Jonas Stålgard vår nye medlem Sven Holmström välkommen i klubben och befäste detta med Rotary-nål på kavajslaget.

Köp jul- och korrespondenskort
Beställning på klubbmöten, behållningen går till U-fonden.

Polio-sprutpennorna
för End-Polio-Day har Eva nästan sålt slut på. Kanske några kvar vid nästa möte. 

Vi ses på måndag och lyssnar till pensionerade fängelsedirektören Leif Carselid om fångar han minns.

Vid pennan: Kaeth