Professor Manuel: Vad är World Maritime University?

 

World Maritime University (WMU) är ett universitet på Universitetsholmen i Malmö, vilket etablerades 1983 som en FN-institution.

World Maritime University är ett fristående universitet för utbildning och forskning inom global sjöfart och till någon del också inom oceanografi, med årligen 250 studenter och doktorander från olika länder, framför allt från utvecklingsländer, och ett hundratal lärare, sjöfartsexperter och forskare från olika delar av världen.

Universitetet grundades av International Maritime Organization (IMO) för att – jämte IMO International Maritime Law Institute i Msida, Malta, och International Maritime Safety, Security and Environment Academy i Genua, Italien – fungera som ett världscentrum för utbildning och forskning inom sjöfart och hamnadministration med fokus på säkerhet, teknisk/praktisk fackkunskap och miljöansvar.

Universitetet arrangerar även internationella konferenser inom området.

Till WMU:s hemsida

Texten är hämtad från Wikipedia, hälsar Per Ljungvall.