Torulf Wiberg berättade om sitt liv, verksamheter och intressen
 
Torulf som kom med i vår klubb i november 2019 höll egoföredrag med titeln Den flygande IT-företagaren. Det där med flygande fick vi klarhet av i slutet av berättelsen då vi fick höra om segelflygande som är ett stort intresse jämte whiskey. Torulfs föräldrar var kemiingenjörer, men mamman som ej fick jobb som ingenjör kom senare att undervisa som ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen. Flytten gick i ungdomen från Karlshamn till Landskrona och därefter till Lund där studier påbörjades på LTH. Efter ett tags paus och arbete på nuvarande ABB hittades åter studiemotivationen vilket ledde till examen i elektroteknik. 1984 fann Torulf sin chef och hustru som också tjänstgjorde som polis. Tre flickor har de fått och dessutom två barnbarn. Det företag Torulf driver heter Determenistic Control och jobbar med Processautomation och Reglerteknik företrädesvis inom Kraftverk och Fjärrvärmeverk , men också inom raffinaderi. 
Vid pennan Ingemar