Trygve Bång "Jag tänker ofta på dig"

 

I den här boken får du träffa människor som under livets gång betytt något för författaren antingen i verkligheten eller i litteraturen. Många av dem var nära vänner.

Du bjuds in till möten med en statsminister, en världsrekordhållare, berömda konstnärer som Ola Billgren och César, litterära fenomen som Fritiof Nilsson Piraten och Kulla-Gulla. Du får följa arbetet på tidningsredaktioner då och nu och i några kapitel uppleva såväl ljus som mörker i författarens egen barndom.

De människor och de verk författaren mött ger sammantaget några vittnesbörd om de levnadsförhållanden och de attityder som rådde under olika delar av 1900-talet. Boken är ett sätt att försöka förstå de liv som levts genom speglingar av händelser, samtal och infall.