Biologisk krigföring på Krim i Svarta havet; kanske den tidigast beskrivna i sitt slag. Följden blev att en tredjedel av Europas befolkning dog på några år. Hur kunde smittan spridas på det viset? Svaret är, precis som vid andra farsoter, det myckna resandet och för litet avstånd till smittkällorna, hälsar Per Ljungvall.
 
Trettio närvarande vid det digitala klubbmötet