Ny president…
 
…och ny medlem
Vår nye medlem Leo Malmström hälsas välkommen till Malmö Södra av president Jonas Stålgard.
 
Kent Barkenstrand, Kent Wemnér, Per Ljungvall och Leo Malmström
 
 
 
Kaeth Gardestedt och Eva Kristensson föräras var sin ros av president Kent Wemnér som tack för ett gott arbete under det gångna året.