Kerstin Petersson: – Tänderna är en viktig del av kroppen och ibland krävs rotfyllning.
 
Presidenten hälsade 16 egna medlemmar och tre gäster välkomna till dagens möte. Vi fick en sammanfattning av klubbsamrådet i tre punkter: 1. Kvällsmöte första måndagen i månaden under vårterminen 2. Korta egoföredrag ska hållas 3. Planera för vänklubb i Danmark.
Styrelsen har beslutat att: 1. Kontakta medlemmar som inte kommer på våra möten 2. Ge bidrag till Rotary Foundation 3. Uppmärksamma World Polio Day 24 oktober.
 
Tänderna en viktig del av kroppen
Kerstin Petersson, professor em. i endodonti föreläste om ”Vad är en rotfyllning och vad innebär det att ha en rotfylld tand?” Kerstin hade i förväg fått frågor av Kaeth och dessa var underlag till föreläsningen.
 
När är en rotfyllning nödvändig? Bakomliggande faktorer?
Djup skada i barriären på tanden (karies) kan ge pulpainflammation. Inflammationen kan finnas enbart i pulpan i rotkanalen (pulpit), men kan sprida sig genom rotspetsen ut i käkbenet (rotspetsinflammation). Rotspetsinflammation diagnosticeras med hjälp av röntgenundersökning där man ser att käkbenet är nedbrutet. Inflammationen behöver inte ge några symtom, men ibland leder den till tandvärk och i värsta fall varbildning. Den sjuka tanden måste tas bort eller rotfyllas. Rotbehandling är tekniskt mycket komplicerad, särskilt hos äldre där pulparummet är igenväxt. Behandlingen går ut på att avlägsna bakterier och pulpavävnad (genom rensning med filar) och därefter fylla kanalen med guttaperka. Behandlingen måste ske aseptiskt och proceduren kontrolleras med hjälp av röntgenbilder. Tanden måste sedan förses med fyllning eller krona.
 
Dödar man roten?
Ja, men rotens yta är levande och den sitter kvar i käkbenet.
 
Bör man kontrollera diagnos och behandling med ytterligare en tandläkare?
Rotbehandling ingår i alla tandläkares utbildning. Vid tveksamma och komplicerade fall kan en second opinion vara till nytta.
 
Om rotfyllningen beror på en inflammation, hur stor är risken att den sprids till omgivande tänder?
Det finns ingen sådan risk.
 
Hur ofta leder det till att man förlorar hela tanden?
En nyligen publicerad undersökning från Sverige visar att i 90% av fallen fanns den rotfyllda tanden kvar efter 5 år. Efter 20 år fanns 65% av de rotfyllda tänderna kvar.
 
Vad bör vi göra för att förhindra att man måste rotfylla?
Karies måste förhindras. Alltså som vanligt, borsta tänderna med fluortandkräm och minska sockerintag.
 
Hur vanliga är rotfyllningar om man ser över tid och åldersgrupper?
De flesta rotfyllningar görs i åldersgruppen 55-70 år. 
 
Bör man gå till en rotfyllningsspecialist eller är det något alla tandläkare fixar?
Alla tandläkare kan rotfylla tänder, men i tekniskt svåra fall bör remiss skickas till specialist i rotbehandling. Behandlingen lyckas i ca. 85-90% av fallen.
 
Vid pennan Arne Petersson