Vår Rotarydoktor Maria Jansson berättade om sina insatser i Kenya
 
Cirka 50 procent av alla barn i Norra Pokot det man kallar ”stunted”, det betyder att de har en hämmad tillväxt på grund av att under långa tider få för lite mat för att växa tillräckligt.

Enligt Världshälsoorganisationens definition är dessa barn undernärda. Men måttet för undernäring är lägre satt i kenyanska områden som är ”Semi-Arid”, alltså ökenliknande som det är i North Pokot. Där är så många barn som är kroniskt undernärda om man skulle använda Världsorganisationens mått så att för stora grupper skulle behöva extra mat. Så när Rotary Doctors har projekt mot undernäring så används samma mått som sjukvården i Kenya använder.


I stället för att bara titta på längd i förhållande till ålder så tittar man också på andra mått, så som vikt, överarmsmått och sen gör man en bedömning i enlighet med en skala och bestämmer om barnet är undernärt. I augusti förra året var drygt 15 procent av alla barn under 5 år i hela Pokot undernärda. I Norra Pokot är det värre, i några byar där Rotary Doctors gjorde kontroller var andelen undernärda barn mer än 30 %. Inom de närmast månaderna kommer hälsomyndigheterna att göra en heltäckande undersökning för att fastställa hur situationen är i hela regionen.