Egoföredrag av sjökapten Roland Andersson
 
Vad är det som styr?
Det var frågan Roland Andersson återkom till under sitt egoföredrag. 
Själv har han styrt många båtar – från olje- och kemikalietankers och stora kryssningsfartyg till Aga Khans lyxyachter - över de sju haven. Vägen dit styrdes delvis av slumpen men mycket på nyfikenhet och orädsla att prova på. 
 
Enligt tradition inget utförligt referat av egoföredrag och med 31 deltagare så var merparten av våra aktiva medlemmar närvarande.
Vinlotteriet inbringade nytillskott till våra projekt, som nyinvalde presidenten Ulf Hester uppmanade oss att stödja på olika vis.
 
Fotograferat och nedtecknat av Kaeth Gardestedt