En resa genom människokroppen, del II – Placebo
 
”Det goda omhändertagandets betydelse” genomsyrade Per Ljungvalls föredrag om Placebo. 
Placebo i betydelsen hur vi uppfattar vården och omhändertagandet för vårt välbefinnande och för förtroendet för sjukvårdspersonalen. En sanning som man kan ta till sig i många olika yrken (tycker jag).


På begäran av närvarade åhörare ombads Per att tala mer om människokroppen vid något framtida lunchmöte.
 
Före Pers föredrag köpte vi pennor i form av sprutor som bidrag till insamlingen inför Rotarys End Polio-day, den 24 oktober.
 
President Jonas Stålgard förvarnade att jul- och korrespondenskort är på gång – försäljning till förmån för UNICEF. Korrespondenskortet är en akvarell av Hanne Lundström, rotarian som flera av oss träffat.
 
Håkan Skoug kände sig kallad att berätta om vår klubbs nya organisation med minimerad styrelse, från tidigare 14 till sex personer. Det operativa arbetet sker i kommittéerna. Tre huvudkommittéer och ett antal underkommittéer. Håkan är ordförande i Samhälls- och yrkeskommittén, underkommittéer här är TRF, Internationella, Ungdoms och Rotary Doktors. Samhälls- och yrkes har totalt tio personer engagerade.
 
The Rotary Foundation, skaffade en ny policy ifjol. Endast klubbar som ger särskilda bidrag till TRF får bidrag till sina projekt. Malmö Södra ger efter detta beslut 5000 kronor per år i särskilt bidrag till TRF.
 
Näktergalen är ett mentorprogram i Malmö Högskola som startades 1997. Södra har stöttat projektet under fem år på ursprungligt initiativ av undertecknad. Barn mellan 8 och 12 år omfattas av programmet. Mentorerna är oftast studenter mellan 20 – 40 år. Vi ger 5000 kronor per år som stöd till projektet. Projektet har hela tiden ökat i omfattning och omfattar nu 70 barn med mentorer. Projektet gör skillnad för barn som har svårigheter.
 
Veckobrevsskrivande Kaeth.