Peter Ollén: – Vägen till ett normalt Malmö
 

Peter Ollén, ordförande Malmömoderaterna, berättade:
 
– På dagen driver jag förlag med ett tiotal anställda. Dotterbolag i övriga Norden ger mig inspiration till förbättringar av regler för svenskt företagande. En särskild politik krävs för små företag.

På fritiden gäller kommunfullmäktige, psykiatrinämnden och Malmö Live. 

Extra viktigt är nu att bryta den organiserade brottslighetens infiltration i näringslivet. Här krävs nya lager, tydliga straff och en effektiv rättsapparat.

Familjen, kulturfrågor, psykiatri, äldrefrågor och att utgå från en kristen värdegrund är också viktigt för mig.
 
Peter är utbildad på Den Grafiske Højskole, Köpenhamn. Därefter sakkunnig på Industriförbundet, biträdande direktör i Elanders och koncernchef i Academedia. Nu VD i eget förlag.