Tackbrev från Näktergalen till Malmö Södra
Hej
Jag och Näktergalen mentorsverksamhet vill tacka Rotarys Södras för er långa och trogna sponsring under alla år. Sedan år 2014 har vi fått bidrag från er och även kunnat presentera barn och mentor på era måndagsträffar på Percys, vilket uppskattats mycket. 
År 2014 var det mentor Jesper med barnet Ibrahim
2015 Linda och Saynab
2016 Sofia och Muhammed
2017 Miriam och Jehona
2018 Oscar och Edid
…sen var det avbrott på grund av Coronapandemin men ni sponsrade ändå nya par; 
Anton och Mohammed och Robin och Majd samt Alice och Ghazal som skrev en julhälsning till er. 
Jag/ vi har uppskattat er stöd mycket, det har kommit barn och mentorer till godo, vi har kunnat köpa buss- och bio- samt badbiljetter. Vi har även använt pengarna till inköp av diverse brädspel och ”pysselaktiviteter.” Det har inneburit lite guldkant.

Nu vill jag på detta sätt även tacka för mig, i höst blir jag halvtidspensionär och kommer företrädesvis att vara ”senior rådgivare” i Näktergalen och arbeta med Näktergalens nationella och internationella arbete. Det vill säga jag kommer inte att vara knuten till Näktergalen Malmö och det operativa arbetet. 
Det har varit trevligt att lära känna er alla och träffa detta glada Rotarygäng vid mina besök. STORT TACK.
 
Önskar er alla en skön och angenäm sommar! 
Vänligen,
 

Carina Sild Lönroth
Näktergalen mentorsverksamhet
Malmö universitet 
Filosofie hedersdoktor, Karlstad universitet  
0709 655 510