Dr Pers Malmöbilder från dåtid till nutid
 
Inom loppet av en timme visades 166 bilder från Malmø då till Malmö nu, hälsar Per.