VD Karin Mårtensson: Malmö Arena – Då, nu och i framtiden
 
Malmö Arenas VD Karin Mårtensson tog emot oss för ett föredrag om Malmö Arena: ”Då, nu och i framtiden”. Karin berättade om om de samarbetsprojekt som planeras mellan Malmö och Köpenhamn avseende inomhusidrott och evenemang.
 
Förutom våra egna medlemmar hade vi också besök från vår danska vänklubb.
 
Dragning av vinnare till säsongens sista filmrebus
Rätt svar kom in från 15 medlemmar. Dragna vinnare blev Kaeth Gardestedt (inte närvarande), Stig Sjögren, Bertil Eklund och Lars Nilsson.
 
Fler som svarade rätt: Roger Ohlsson, Arne Petersson, Kent Wemnér, Fredrik Bargstädt, Anders Persson, Torulf Wiberg, Kent Barkenstrand, Christer Lundgren, Carl-Axel Geine, Håkan Skoug och Peter Larsson.
 
Svaret på denna filmrebus var "Majstång", hälsar Per Ljungvall.