Björn Dahlbäck: Kungliga Vetenskapsakademien
 
Kungliga Vetenskapsakademin - dess historia och dess roll i dag.
Björn Dahlbäck, som är vår föredragshållare denna måndag, är professor i blodkoagulationsforskning.
Björn är invald i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper.
Kungl. Vetenskapsakademien stiftades den 2 juni 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.
 
Som ett extra plus denna kväll berättade Björn Dahlbäck om sin forskning vad gäller blodkoagulation och diagnostiska metoder till vilken han fått bidrag från Göran Gustafssonprisen och Söderbergska Priset, en forskning som renderat inval i Kungliga Vetenskapsakademien. Göran invaldes 1995 som medlem nr 1.400 (räknat sedan 1739) i Sjunde klassen, den för medicinska vetenskaper. 

Idag, som pensionär, har han fortfarande ett litet laboratorium med en assistent. Hans forskning fortsätter för att förstå mekanismen hur koagulation går till och stängs av. 

Mötet avslutades med frågor och svar relaterade till covid 19.
 
Läs mer på deras hemsida: https://www.kva.se/sv/startsida