En tredjedel av klubbens medlemmar träffades för samråd och konstaterade att en av norra Europas trevligaste Rotaryklubbar börjar återfå formen. Engagemang, intressanta föredrag, goda luncher och Rotarianer som bryr sig om varandra, minglar och bildar nätverk är vad många vill ha ut av sitt medlemskap. 
 
Härtill kan vi lägga Rotary International med samhällsengagemang som utrotning av Polio och internationella nätverk d.v.s. rotarianer vi kan stifta bekantskap med över hela världen. 
 
Läkarbanken är en fin institution - bildad av Lars Braw som skulle fyllt 100 år den 19 augusti - och där vi tillsammans med två andra klubbar bekostar en läkare.
 
Glädjande är att vi efter flera års ältande kommit till skott med ”Hela Malmö”, ett projekt som syftar till integration av ungdomar, initierar dem till aktiviteter och skolgång. Likaså fortsätter vi med ”Näktergalen”.
 
Rotaract skall vi åter knyta närmre oss, våra gäster ska uppmärksammas och få presentera sig. Gästvärdarnas roll är viktig och att vara gästvärd är en ovärderlig tid att lära känna övriga medlemmar, till namn och person.
Kanske vi åter skall söka kontakt med en Rotaryklubb på andra sidan bron?
Till syvende och sidst: Det är på DIG det beror hur klubben fungerar, att nätverk bildas och den goda sociala samvaron består.
Tankar i kvällen som en summering hur jag upplevde utsagorna från de närvarande.
Kaeth Gardestedt
 
PS 1. Eftersom endast sju medlemmar hade anmält sig söndag förmiddag avbokades Claes-Erik Nyman, men han kommer gärna vid annat tillfälle och berättar om ”Nytta och nöje med Rotary”.
PS 2. På grund av coronan avböjde flera närvaro. Men vi sitter ju med rejäla avstånd och blir serverade vid bordet så riskminimering iakttages.