Covid-19 ställer till det. Inga fysiska möten tills vidare.
 
Sunt förnuft…
 
Beslut från Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Skåne län.
 
Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Skåne är oroande. Den har gett ett ökat antal intagna i sjukvården och ett ökat antal utredningar om covid-19 på särskilda boenden. Hela länet är drabbat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Bland annat: – Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
(Utdrag från Folkhälsomyndighetens hemsida).
 
 
Sunt förnuft är bättre än både handsprit och munskydd
 
Covid-19 smittar genom dropp- och kontaktsmitta. Vissa studier pekar även på att viruset kan var luftburet. När en person nyser eller hostar sprids smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna.
 
Alltså: – Undvik ställen där det kan finnas covidsmittade personer som nyser och hostar.
 
Men om man nu tvunget måste röra sig i riskmiljöer – då kan handsprit och munskydd vara till nytta, hälsar Per Ljungvall.