Från vänster övre, digitalt närvarande: Christer Lundgren, Per Ljungvall, Magnus Sköldbäck, Kent Wemnér, Kaeth Gardestedt, Arne Petersson, P-O Danielsson, Anders M Kruus, Jonas Stålgard, Håkan Skoug, guvernör Stefans Knutsson och Sven Holmström. Kent Barkenstrand var anmäld men finns inte i bild, hälsar Per Ljungvall.
 
Digitalt guvernörsbesök av Stefan Knutsson