Nog för att jag hade hört talas om havets inverkan på Skånes stränder, men inte att man i tiotals år har lagt ner så mycket tid och pengar för att begränsa skadorna.
 
Erling Alm, tidigare teknisk direktör och miljösakkunnig i Växjö Miljödomstol och dessutom Rotarian från Ystad, berättade om insatserna för att rädda vår sydsvenska kust.
 
Det har varit dramatiskt genom åren. Hus har uppslukats av havet. Strandförskjutning på 300 meter och problem med försäkring av byggnader.
 
Här följer några exempel på olika tekniker som används eller har använts: Hövder/badbryggor. Friliggande vågbrytare. Strandfodring, se bild. Uppbyggnad och armering av klitter. Plantering av strandråg. Mattor. Olika släntskydd såsom betongmadrasser och betongplattor.
 
Många har visat sitt intresse. Allt från partiledare, ministrar, generaldirektörer, kungen och drottningen och massmedia. Sist men icke minst har vår föredragshållare Erling Alm lagt ner mycket energi på projektet, hälsar Per Ljungvall.