Håkan Sträng: – Elsituationen del 1
 
Ännu ett föredrag som föll de flesta i smaken och som vi önskar att höra mer om. Håkan Sträng beskrev produktion och distribution av el i Sverige och omgivande länder.
 
Vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solceller, gas och olja. Alla metoderna beskrevs och hur de passar in för att elnätet ska vara stabilt.
 
När det sammanlagda behovet av el inte kan täckas av egen produktion eller import kan det bli tal om partiell nedsläckning av elnätet.
 
Under 2021 ökade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än 2020. 
 
 
Månadens filmrebus
 
Den uppfattades som svår. Det var bara fyra medlemmar svarade "rätt".
 
Dragna vinnare: Kaeth Gardestedt, Gunder Nilsson, Lars Nilsson och Nette/Stig Sjögren.
 
Svaret denna gången var "pannband", hälsar Per Ljungvall.