Besök av två guvernörer; DG och AG
 
Distriktsguvernör Annika Skoglund besökte oss tillsammans med assisterande distriktsguvernör Karl-Erik Grevendahl.
 
Annika berättade om de målsättningar hon satt upp för distriktet under sitt år som guvernör.