Bengt Öwall: Konst ute i Malmö-Lund
 
Malmö  och Lund är smyckat med massor av offentlig konst. Många av dessa verk är dessvärre tämligen anonyma för allmänheten. Bengt har ägnat en stor del av sitt konstintresse åt att kartlägga dessa verk och försökt göra verken mera kända och uppmärksammade.
 
Ett av Bengt Öwalls verk på Bryder Gallery. Bild: Bengt Öwall.