Allan Widman berättade om livet som folkvald
 

Allan Widman är en välkänd liberal profil i Malmö där han under flera år bland annat representerade Folkpartiet i kommunfullmäktige. År 2002 blev Allan invald i riksdagen och ledamot i försvarsutskottet där han 2014 valdes till ordförande.

Bostadsutskottet, OSSE-delegationen, utrikesutskottet, konstitutionsutskottet, krigsdelegationien, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden är viktiga institutioner där Allan varit invald.

Som försvarspolitisk talesperson för Liberalerna har han bland annat drivit frågan om Nato-inträde.