Rekommendation från distriktsledningen:
– Inga "vanliga" veckomöten i april – juni på grund av coronavirusets härjande
Det kan tolkas som att ta till i överkant men det är så här man ska agera när det handlar om människors hälsa och välbefinnande. Men håll ut! Det löser sig förr eller senare, hälsar Per Ljungvall.
 
Flockimmunitet…
 
Varför ska man undvika större sällskap?
 
Varför heter det karantän? – Jo…
 
…begreppet karantän är gammalt. Ordet har sina rötter i Venedig på 1300-talet när pestsmittade sjömän skulle förhindras att komma in i staden. Fartygen tvingades att ligga ute på redden i en fyrtiodagarsperiod (= quarantaine på franska =quarantena på italienska) innan de tilläts att gå i hamn. Detta för att bevisa att det inte fanns pest eller annan smittsam sjukdom ombord.
 
Undvika större sällskap…
 
Ju fler människor det finns i ett sällskap, desto större är risken att någon eller några bär på en smittsam sjukdom. Coronaviruset Covid-19 är högaktuellt.
     Om ett virus tillåts att härja fritt blir spridningen snabb. Sjukvårdens kapacitet begränsas av tillgången på vårdpersonal och medicinsk utrustning. Därför infördes begränsningar på hur stora grupper man tilläts att vara i.
    I början av förloppet sattes ett tak på högst 499 personer. Sedan 100 personer och ibland högst två. I vissa länder råder utegångsförbud. Detta för att antalet allvarliga sjukdomsfall inte ska 
spränga taket för den medicinska behandlingskapaciteten. Se figur ovan.
     Vi får hoppas att insatta åtgärder ska hålla ner antalet svåra sjukdomsfall som kräver intensivvård. Sedan får vi också hoppas på att vårens och sommarens högre temperatur och luftfuktighet ska minska aktiviteten hos Covid-19, hälsar Per Ljungvall.
 
Flockimmunitet…