Rotary Doctor Anders Dybjer berättade om sitt arbete i Kacheliba, Kenya.
 

Rotary Doctor Anders Dybjer berättar

Vi besökte Lomma-Bjärred RC på Långa Längan i Bjärred. Det var ett intercitymöte med Rotaryklubbarna Lomma-Bjärred, Malmö-Möllevången och Malmö-Södra. Vi har tillsammans sponsrat en Rotary Doctor i Kenya.
 
Anders Dybjer, internmedicinare från Halmstad, har i sex veckor tjänstgjort som Rotary Doctor i Kacheliba, West Pokot, North Pokot subcounty i Kenya. Området, som till stor del består av öken, ligger i nordvästra Kenya och gränsar mot Uganda. 
 
Befolkningen lever på boskapsskötsel. Männen sköter boskapen och är oftast hemifrån, medan kvinnorna gör allt annat arbete.Månggifte är vanligt. Klimatet och levnadsbetingelserna i West Pokot är mycket svåra med torka och hetta (40oC på dagarna). Det har varit akut brist på vatten och mat till 800 000 människor i närliggande delstater.
 
Anders Dybjer berättade om sitt arbete i Kacheliba. Han och en kollega har bl.a. bistått med vaccinationer och graviditetskontroller ute på health clinics, små hälsocentraler som är bemannade med 1-2 personer. De kan vanligen ta emot patienter dygnet runt, bl.a. för förlossning. Hälften av alla förlossningar sker i hemmet (lerhus med vasstak är den vanligaste formen av bostad) utan tillgång till elektricitet eller rent vatten. Vaccination är mycket angeläget eftersom det är den mest kostnadseffektiva medicinska insats som finns. Det finns dessutom ett sjukhus i området, som är öppet dygnet runt och bemannas med en läkare (150 patienter per dag).
 
Den vanligaste sjukdomen är malaria, men även tuberkulos är vanlig. Vi fick även exempel på många andra sjukdomar som finns i området. Förutom att bedriva sjukvård gav Anders handledning och korta utbildningar till sjukvårdspersonalen. Han menade att handledning och förslag till olika förbättringsåtgärder kanske var det viktigaste bidraget från Rotary Doctors.
 
Föredraget var mycket engagerande och jag kände att vi i Malmö Södra bidragit till en mycket god sak.
 
Läs mer om detta arbete på http://www.rotarydoctors.se
Sponsors