Besök på Marint Kunskapscenter

Många av oss har blickat över Öresund och drömt eller bara kopplat av. En del har till och med badat under sin uppväxttid. Men vad finns därunder eller därnere? Det fick vi svar på idag då vi styrde kosan till Ribersborgsstigen 4 – vårt nya Pedagogiska Marina Centrum.
 
Hit kommer cirka 7500 skolelever varje år och stannar ett par timmar för studier. Vissa hinner gå ut i sjön för att fånga in partiklar med hov och därefter analysera resultatet i ett öppet kar.
Vi fick massor av information av Mikael Palmgren. Han startade detta Centra för några år sedan då verksamheten arbetade under riktigt primitiva förhållanden. Nu inryms man i en vacker byggnad, vilken visar vilken tyngd Malmö Stad  ser i denna form av frågor.

Anläggningen kommer att öppnas för allmänhet – något för barn och barnbarn! Trålning har varit förbjuden i Öresund sedan 1930-talet. Detta innebär att sjöbottnen har haft möjlighet att grönska. Ålgräs är synnerligen viktigt för alstring av syre. I gengäld tar gräset hand om 27 procent koldioxid mer än vad grönt på landbacken kan ta hand om. Man mäter siktdjup, salthalt, temperaturer mm och finner att vattnet har blivit riktigt bra. Fisket är därmed också bra! 

Vi minns vilka protester som uppstod när Björn Gillberg och Olof Johansson engagerade sig mot byggandet av Öresundsbron. Det var genomströmningen som väckte oro! Genomströmningen visade sig inte var några problem.

Pelarnas betongytor däremot kläddes med blåmusslor. Vid något tillfälle tog man in musslor från en kvadratmeter och räknade fångsten till 134386 stycken. Man avråds emellertid från att äta dessa musslor då livsmedelskraven är väldigt höga. De sju anställda i verksamheten har utan följdproblem ätit dem. 

Det passerar cirka 40 000 fartyg genom sundet varje år. Oljeutsläpp skulle ge förödande konsekvenser. Men hittills har inget hänt. 

Har Du tänkt på att vår planet Tellus består av 70 procent vattenyta och 30 procent landområden och att 2/3 av allt syre kommer från vattnet. Vid pennan: Sonny Olsson.

 

Sponsors