Per Palmström: Sveriges Olympiska kommitté

Klicka på Läs mer… för att se Kristian Rönnes veckobrev.

 
På dagens möte var vi 24 deltagare varav en var gästföreläsare och två var gäster. Lunchen var som vanligt trevlig och smakfull samt i gott sällskap med goda Rotary kamrater.
 
Vår föreläsare Per sitter som vice ordförande i den Olympiska Kommiteen i sverige och pratade bl.a. om hur  kommittén bildades1894, vad drivkraften bakom den var och hur dom är organisatoriskt sammansatta globalt. 
Det var ett stort engagemang med frågor från medlemmarna som visade intresse för ämnet om OS och jobbet som Per och hans kollegor gör för atleterna.
Per berättade om hur olika idrotter och individer valdes till OS, lite om vad det betyder att delta i OS och vilken apparat som är bakom. Spännande var det och vilket arbetet det ligger bakom allt inom denna värld, både från atleterna, men även för kommiteen och alla andra som supportrar.
I sitt vardagliga liv jobbar Per med Värdepapper och driver sitt eget bolag vilket betyder att OS rollen som Vice Ordförande är något han gör ideellt, men det ger så mycket, klämmer han i med. 
Per kommer från vårt närområde och kom in i idrottens värld via fäktningen där han även varit aktiv i det förbundet, svärdet öppnade därför dörren till den Olympiska Komiteén.
 
Vi vill påminna om att det är PETS (President Elect Training Seminar den 14 mar. På Scandic Triangeln med inkommande President, Stefan Palmgren och att det här finns en plats över till någon som är sugen på en spännande dag. Vi är redan tre från klubben som skall dit. 
Utöver detta så skall ni notera dagen den 4 maj då vi har klubbsamråd.
 
Presidenten tackade för ett toppen möte och önskade alla en trevlig vecka. // Detta skrev Kristian Rönne.
 
 
 
1200 px
Sponsors