Från vänster: Anders Olsson, Lars Bjurström och guvernör Torkil Rönne.

Besök av guvernör Torkil Rönne

Presidenten hälsade idag 21 medlemmar och tre gäster välkomna till dagens möte som har rubriken Besök av Guvernör Torkil Rönne.
 
Inledning med några klubbärenden vilka ska vara utredda innan årsmötet som äger rum nästa måndag. Detta innebar följande: Tillträdande president Jonas Stålgård  (ersätter Anders Ståhl). Vice president Kent Wemnér (ersätter Jonas Ståhlgård) 1.e brevskrivare Eva Kristensson (ersätter Sonny Olsson) PR ansvarig Margareta Clarén (ersätter Marie Clereus). Samtliga närvarande medlemmar röstade ja till dessa ändringar! 
 
Kent Wemnér delade ut sitt tryck angående sponsring av Helamalmö. Anders Olsson som gästat Rotary i Florida gav idéen till insamling via happy dollar. Det innebar att när en medlem varit med om en trevlig händelse under veckan, berättade han det vid kommande möte och gav en happy dollar till föreningen. Anders har förvarat alla våra standar och nu är de åter på plats hängande i taket. Här finns också ett standar från Florida.
 
Så var det dags för Torkil Rönne. Guvernörer som tidigare besökt oss har talat mycket om vad Rotary har gjort ute i världen och alla problem som finns. I förbifarten nämnde han att vi kommer att bli ihågkomna att medverkat till att utrota polio och vad vi kommeratt bli ihågkomna för 20 år framåt i tiden. Årets valspråk är Koppla samman världen – Connect the world. Torkil Rönne ser inga problem utan endast möjligheter. Han gav då exempel på olika medlemsskap. Listan är väldigt lång! Han har säkerligen förankrat detta i styrelsen före mötet.
 
Med malört  i bägaren har han då han drivit frågan angående Svensk Rotaryservice. Vid distriktets årsmöte på lördagen den 23 november blev det ett rungande JA till att D2390 har möjlighet att besluta gå ut ur Svensk Rotaryservice – SRS. Vid årsmötet deltog drygt 90 medlemmar representerande 54 av distriktets 58 klubbar. Eftersom det var en så pass viktig fråga lyftes punkten om distriktet och SRS upp på dagordningen omedelbart efter att de formella punkterna var avklarade och alla närvarande 54 klubbar röstade ja till propositionen att DG, DGE och DGN skulle få mandat att besluta att distriktet ska gå ur Svensk Rotaryservice under verksamhetsåret.
 
Ett trevligt möte med en lysande positiv människa, guvernör Torkil Rönne. Vid pennan: Sonny Olsson.
 
 
Det sista veckobrevet
Sonny Olsson tar nu farväl som veckobrevskrivare och medlem i Malmö Södra. 
Sonny är värd ett stort tack och uppskattning för plikttroget arbete och underfundiga formuleringar, hälsar Per Ljungvall.
Sponsors