Öresundsbron 20 år – en återblick och erfarenheter
PLj
 
Bengt Hergart, verksam som anläggningsdirektör vid Öresundsbron gjorde på ett intressant sätt återblickar och erfarenheter över brons nu 20-åriga historia.

Detta inom såväl tekniska,kulturella, politiska som affärsmässiga områden.

De flesta som använder bron bor i Malmö med omnejd och arbetar i Stor-Köpenhamn. Trafikutvecklingen blev till att börja med enligt plan och var fram till finanskrisen 2008 explosionsartad. Därefter har utvecklingen varit på en betydligt lägre nivå. Normalt trafikeras bron dagligen av cirka 80.000 personresor, men för tillfället ligger nivån runt en fjärdedel. Under normala förhållanden trafikeras bron av runt 20.000 fordon per dygn, men idag är denna nivå bara en bråkdel av det normala. 

Huvuddelen av bron skrivs av under 100 år, men från början hade man en återbetalningsplan av lånen på 30 år, som senare reviderats till 50 år . 

En ökning har skett av andelen fritidspendlare, medan andelen jobbpendlare minskat.

Fehmanförbindelsen till Tyskland beräknas klar 2029 och där blir det en 20 km lång sänktunnel hela vägen.

Mycket finns att göra för att binda ihop regionerna vilket framöver kommer ske avslutade Bengt med att berätta.

Vid pennan

Ingemar Persson