Solcellsinvestering & Därför blev det vaccin
 

Kent Wemnér inledde dagens möte med en detaljerad genomgång av vad vi bör tänka på vid installation av solceller. Han utgick från sin egen installation och berättade, förutom rent tekniska detaljer, om de bidrag som vi får, avdragna för svenska medborgare baserat på personnummer. 

Många frågor om takens beskaffenhet för att tåla solpaneler, effekter beroende på väderstreck samt en uppmaning att kolla leverantörerna avslutade föredraget.

Så var det dr Pers tur med ännu ett intressant inlägg ur den medicinska historien. Denna gång började Per med att berätta att under 1500-talets smittkoppsepidemi då de som överlevde sjukdomen fick en ful ärrig hud. Den engelske läkaren Edward Jenner observerade att mjölkerskorna hade en slät rosig hy och om de blev sjuka så var det i kokoppor. Som den intelligente man han var ville han testa om det var kokoppor som gjorde flickorna immuna mot smittkoppor. Tester på en trädgårdsmästarson verifierade tesen men sedan tog det tid innan sekret från kokoppor accepterades som vaccin, varvid vi är framme vid föreläsningens underfundiga mening: ursprunget till ordet ”vaccin”.

På latin heter ko vacca och kokoppor heter vaccinia. Därför blev det vaccin.

Mötet avslutades med att jag ville ha de närvarandes godkännande att gå vidare till Distriktet med upprättande av en ”yrkeskatalog” på nätet. Rotary är ju ett yrkesnätverk och som sådant bör vi utnyttja varandras tjänster. För att hitta rätt är tanken att Rotarianer mot en avgift annonserar sitt företag och vad man kan erbjuda i ett dokument som läggs upp på Distriktets sida. Intäkterna går till Foundation – alltså många fördelar med att återuppliva och modernisera yrkesbroschyren.

Vi kan direkt återkoppla till Pers föredrag, ty härigenom blir det även bidrag till vaccinering. Förslaget godkändes med acklamation.

En dag som var en riktig solskenshistoria, tycker Kaeth Gardestedt.

Kent Wemnér talade om tankar kring solceller och Per Ljungvall berättade om varför vaccin kom att heta vaccin och varför frihet från skatt blev immun.